Klasse AM146 – Moped

Veien til førerkortet

Strukturert opplæring

Det er fire trinn i føreropplæringen for moped. For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste.

1

Trafikalt grunnkurs

2

Teorikurs

Kjøreteknisk mestring

3

Teorikurs

Læring og kjøring ute i trafikken

4

Risiko og sikkerhetskurs

1

Trinn 1: 

Trafikalt
Grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i totalt 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Har du førerkort fra før? 
Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

Hva lærer du?
1. Trafikkopplæring
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkedemonstrasjon)

Bevis for øvelseskjøring
Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med deg beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. Du kan også logge inn i Din side på vegvesen.no og vise frem beviset ditt som ligger der.

Er du over 25 år?
Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan øvelseskjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Førstehjelp må du ha føravsluttende prøve, mens mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

2

Trinn 2: 

Grunnleggende opplæring

Trinn 2 skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.

Obligatorisk grunnkurs, klasse AM146
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Individuell tilpasning
Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 3.

3

Trinn 3: 

TRAFIKAL
KOMPETANSE

På trinn 3 skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet skaffe deg kunnskap om veg og trafikkmiljø, mennesket som trafikant, risikofaktorer, trafikkregler og lære deg en sikker kjøremåte.

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk
Du skal gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås.

Individuell tilpasning
Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 4.

4

Trinn 4: 

Avsluttende
opplæring

På trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du blant annet øve på å kjøre i tettbygd strøk, landeveg, velge en kjørerute som er sikker og til minst mulig ulempe for andre, reflektere rundt dine egne erfaringer og lære om sikker transport med moped.

For mer informasjon om moped-lappen, ta gjerne kontakt!

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med det du måtte lure på. Ring oss gjerne på nummeret du ser her, eller besøk kontakt-siden vår for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe, og for å gi deg best mulig kjøreopplæring!

51 53 32 98