Klasse AM147 – Mopedbil

Veien til førerkortet

Strukturert opplæring

Det er fire trinn i føreropplæringen for mopedbil. For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste.

1

Trafikalt grunnkurs

2

Grunnleggende opplæring

3

Trafikal del

4

Avsluttende opplæring

For opplæring på mopedbil ta kontakt med oss via vårt bestill time- skjemaet [trykk her] så tar vi kontakt med deg så fort som mulig for å avtale kjøretimer med deg.

1

Trinn 1: 

Trafikalt
Grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i totalt 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Har du førerkort fra før? 
Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

Hva lærer du?
1. Trafikkopplæring
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkedemonstrasjon)

Bevis for øvelseskjøring
Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med deg beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. Du kan også logge inn i Din side på vegvesen.no og vise frem beviset ditt som ligger der.

Er du over 25 år?
Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan øvelseskjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Førstehjelp må du ha føravsluttende prøve, mens mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

2

Trinn 2: 

Grunnleggende opplæring

På Trinn 2 skal du lære grunnleggende kunnskap for sikker mopedbilkjøring, om ansvaret knyttet til å kjøre mopedbil, og å bruke mopedbilen rent kjøreteknisk. Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 vil tilpasses etter det behovet du har. Det er viktig å nå målene for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring
Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling på 4 timer.
Her lærer du:
– å gjøre klar til kjøring
– igangsetting og stans
– å gire, styre og bremse
– sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der du og kjørelæreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

3

Trinn 3: 

TRAFIKAL del

På Trinn 3 skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, veg og vegmiljø og god kjøremåte med mopedbilen. Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 3 vil tilpasses etter det behovet du har. Det er viktig å nå målene for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring
Sikkerhetskurs i trafikk på 6 timer.
Her lærer du:
– å se deg for
– riktig kjøremåte i ulike trafikkmiljøer
– å tilpasse deg lokale forhold

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der du og kjørelæreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

4

Trinn 4: 

Avsluttende
opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 4 vil tilpasses etter det behovet du har. Det er viktig å nå målene for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring
Kurs i sikkerhetskurs på veg på 6 timer.
Her skal du blant annet øve på å:
– krysse og kjøre inn på og ut av større vei
– kjøre på landevei
– kjøre i ulike trafikkmiljø
– reflektere rundt dine egne erfaringer og vurdere din egen ferdighet i å kjøre mopedbil

Har du førerkort for traktor?
Har du førerkort for traktor, får du også førerrett for mopeder med tre og fire hjul i Norge. Førerretten er da begrenset til kjøretøy med egenvekt ikke over 150 kg (Vekten av batteriene kommer i tillegg ved eldrift). Når du har fylt 18 år, faller vektbegrensningen bort.

Utvidelse fra traktor til moped med tre eller fire hjul uten vektbegrensning
Gjennomfører du sikkerhetskurs på veg for mopeder med tre og fire hjul, kan du få førerrett for mopeder med tre og fire hjul uten vektbegrensning allerede fra du er 16 år.

For mer informasjon om lappen på mopedbil, ta gjerne kontakt!

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med det du måtte lure på. Ring oss gjerne på nummeret du ser her, eller besøk kontakt-siden vår for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe, og for å gi deg best mulig kjøreopplæring!

51 53 32 98