Bil med tilhenger

Klasse BE og B96

Hva har du lov til å kjøre?

Med klasse B kan bilens og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke overstige 3500 kg (unntak er om bilens tillatte totalvekt er 3500 kg, da kan vogntogets tillatte totalvekt være inntil 4250 kg).
– Med BE kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt på 7000 kg.
– Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt på 4250 kg.

Det er fire trinn i føreropplæringen for klasse BE og klasse B kode 96 (B96).
For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste.

1

Ta førerkort klasse B

2

Kjøreteknisk mestring

3

Læring og kjøring ute i trafikken

4

Risiko og sikkerhetskurs

1

Trinn 1: 

Trafikalt
Grunnkurs

Du må ha klasse B før du kan ta klasse BE eller klasse B kode 96. Trafikalt Grunnkurs blir derfor dekket ved at du har opplæring i klasse B fra før.

2

Trinn 2: 

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet for klasse BE og klasse B kode 96 skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Individuell tilpasning
Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 3.

3

Trinn 3: 

TRAFIKAL
KOMPETANSE

På trinn 3 for klasse BE og klasse B kode 96 skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk. Du lærer blant annet å kjøre tydelig, effektivt, økonomisk, vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.

Individuell tilpasning
Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 3 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 4.

4

Trinn 4: 

Avsluttende
opplæring

I løpet av trinn 4 for klasse BE og klasse B kode 96 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, motvirke at det skjer ulykker, være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet.

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last
Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Skal du ta klasse B96? Har du tatt lastsikringskurset i forbindelse med klasse C1 eller klasse T? Dersom opplæringen er registret hos vegvesenet er du fritatt fra dette kurset.

Skal du ta klasse BE? Har du tatt lastsikringskurset i forbindelse med klasse T? Dersom opplæringen er registret hos vegvesenet eller du har eller har hatt klasse C1 på førerkortet ditt er du fritatt fra dette kurset.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

For mer informasjon om klasse BE og BE96, ta gjerne kontakt!

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med det du måtte lure på. Ring oss gjerne på nummeret du ser her, eller besøk kontakt-siden vår for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe, og for å gi deg best mulig kjøreopplæring!

51 53 32 98