Klasse B – Manuell / Automat

Veien til førerkortet

Strukturert opplæring

For å få starte med øvelseskjøring hjemme og opplæring på kjøreskole må man ha gjennomført trafikalt grunnkurs, minst 15 år, og mottatt bevis fra Statens Vegvesen. Opplæringen på klasse B og B automat er delt inn i fire trinnDisse trinnene er fastsatt av myndighetene. For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste. 

Har du problemer med giring, eller ønsker du å komme igjennom opplæringen fortere? Du kan det være en mulighet å ta lappen med automatgir. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, trenger du kun ta en forenklet førerprøve med manuelt gir.

1

Trafikalt grunnkurs

2

Teorikurs

Kjøreteknisk mestring

3

Teorikurs

Læring og kjøring ute i trafikken

4

Risiko og sikkerhetskurs

For opplæring i Ås, vennligst ta kontakt med oss gjennom vår kontakt-side så avtaler vi en kjøretime med deg!

1

Trinn 1: 

Trafikalt
Grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i totalt 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Har du førerkort fra før? 
Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

1. Trafikkopplæring
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkedemonstrasjon)

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med deg beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. Du kan også logge inn i Din side på vegvesen.no og vise frem beviset ditt som ligger der.

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Førstehjelp må du ha føravsluttende prøve, mens mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

2

Trinn 2: 

Grunnleggende opplæring

Trinn 2 for klasse B startes med et kurs, trinn 2 teorikurs der du skal lære om førerkort og føreropplæring, bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø, ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.

Videre på trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Det er viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøretekniske ferdigheter er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3.

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 3.

3

Trinn 3: 

TRAFIKAL
KOMPETANSE

Trinn 3 for klasse B startes også med et kurs, trinn 3 teorikurs. Dette tas ofte i sammenheng med trinn 2 teorikurs slik at du allerede er ferdig med trinn 3 teorikurs før du er ferdig med trinn 2. På trinn 3 teorikurs skal du blant annet lære om trafikksystemet, trafikantgrupper, veg, vegoppmerking, skilt, atferd i trafikken, plassering og vikeplikt.

Videre på trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Å bli selvstendig er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 4.

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 3 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!
Forbikjøring med innledende teori. Du skal lære å kjøre forbi på en forsvarlig måte.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane:  Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan du sikrer personer og gods og hvordan du skal håndtere bilen når det er glatt.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 4.

4

Trinn 4: 

Avsluttende
opplæring

I løpet av trinn 4 for klasse B skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpasning og mengdetrening: Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 4 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Mengdetrening er viktig når du har kommet til dette stadiet i opplæringen. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:
1. Bilkjøringens risiko
2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
3. Avsluttende kjøring i trafikken
4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før.
Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:
– forståelse for risikoen ved bilkjøring
– evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
– evne til å vurdere deg selv som fører

Superpakken for Personbil klasse B hos Hognestad Trafikkskole kr 22 800,-.

Gratis Kjøretime

/bestill-kjoretime/Dersom ledsager deltar på ledsagerkurs kan en få en gratis prøvetime dersom ledsager også er med på kjøretimen.

Gratis kjøretime

KLasse B

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med det du måtte lure på. Ring oss gjerne på nummeret du ser her, eller besøk kontakt-siden vår for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe, og for å gi deg best mulig kjøreopplæring!

51 53 32 98