Lappen på motorsykkel / MC? 
Klasse A1, A2 og A

Lett, mellomtung eller tung motorsykkel / MC?

Forskjellen på klassene

Er du i tvil om du skal velge klasse A1 (lett mc), klasse A2 (mellomtung mc) eller A (tung mc)? Her er forskjellen! Vil tilbyr førerkort på alle klasser MC på våre avdelinger Stavanger og Ås.

Klasse A1

Gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. 

Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet effekt/egenvekt høyst 0,1 kW/kg.
Minstealder er 16 år.

Klasse A2

Gjelder føring av mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn.

Høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/egenvekt høyst 0,2 kW/kg – og motorsykkelen må ikke være «nedtrimmet» til mer enn halvparten av opprinnelig effekt.
Minstealder er 18 år.

Klasse A

Gjelder føring av motorsykkel med eller uten sidevogn uten begrensning på motorsykkelens effekt.

Direkte erverv – minstealder er 24 år.
Trinnvis erverv – minstealder er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et  7 timers kurs og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

OBS: Nødvendig klær og utstyr må medbringes.

Utvidelse fra a1 til a2? Les mer her!

Når du skal utvide fra klasse A1 til klasse A2 har du 2 alternativer:

Alternativ 1: Utvidelse fra A1 til A2 uten praktisk prøve
Dersom du har 2 års førerett i klasse A1 kan du utvide til klasse A2 uten førerprøve. Det du må gjennomføre av obligatoriske timer da er følgende:
– Trinn 3: Obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2 (90 min)
– Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (180 min)
– Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (225 min)

Pris for utvidelse finner du her (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for priser!

Det er greit å vite at dersom du har lite kjøreerfaring på klasse A1 kan det hende du trenger flere kjøretimer utenom disse obligatoriske timene, dette kommer helt ann på ditt nivå.
Du må ha hatt førerett i klasse A1 i 1 år før du kan påbegynne opplæringen og du må vente til det har gått 2 år før du kan få utstedt nytt førerkort for klasse A2.
Nødvendig klær og utstyr må medbringes selv!

For spørsmål eller påmelding fyll ut dette skjemaet (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for skjema! eller ta kontakt med oss på tlf. eller e-post (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for kontakt info!

Alternativ 2: Utvidelse fra A1 til A2 med praktisk prøve
Dersom du ikke har 2 års førerett i klasse A1 kan du fortsatt utvide til klasse A2 så lenge du oppfyller alderskravet for klasse A2, men da må du også ha en førerprøve. Det du må gjennomføre av obligatoriske timer før førerprøven er følgende:
– Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (180 min)
– Trinn 3: Trinnvurdering (90 min)
– Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (225 min)

Pris for utvidelse finner du her (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for priser!

Det er greit å vite at dersom du har lite kjøreerfaring på klasse A1 kan det hende du trenger flere kjøretimer utenom disse obligatoriske timene, dette kommer helt ann på ditt nivå.
Nødvendig klær og utstyr må medbringes selv!

For spørsmål eller påmelding fyll ut dette skjemaet (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for skjema! eller ta kontakt med oss på tlf. eller e-post (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for kontakt info!

Utvidelse fra a2 til a? Les mer her!

Når du skal utvide fra klasse A2 til klasse A trenger du kun å ta et utvidelseskurs på 7 timer forutsatt at du har hatt førerett på A2 i 2 år.
Nødvendig klær og utstyr må medbringes selv!

Pris for utvidelse finner du her (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for priser!

For spørsmål fyll ut dette skjemaet (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for skjema! eller ta kontakt med oss på tlf. eller e-post (husk å velg riktig avdeling): Trykk her for kontakt info!

For kurspåmelding i Stavanger scroll litt ned på denne nettsiden, velg avdeling Stavanger samt klasse: «Motorsykkel A», der vil du finne kurs som heter «Utvidelse fra A2 til A – uten førerprøve». Meld deg på den datoen som passer for deg.

For kurspåmelding i Ås ta direkte kontakt med kontoret via skjema eller kontaktinfo som det er lenket til ovenfor.

Veien til førerkortet

Det er fire trinn i føreropplæringen for motorsykkel. For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste.

1

Trafikalt grunnkurs

2

Grunnleggende opplæring

3

Trafikal del

4

Avsluttende opplæring

1

Trinn 1: 

Trafikalt
Grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i totalt 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Har du førerkort fra før? 
Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

1. Trafikkopplæring
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkedemonstrasjon)

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med deg beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. Du kan også logge inn i Din side på vegvesen.no og vise frem beviset ditt som ligger der.

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan øvelseskjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Førstehjelp må du ha føravsluttende prøve, mens mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

2

Trinn 2: 

Grunnleggende opplæring

Trinn 2 starter med et obligatorisk teorikurs som du må delta på før du kan starte med kjøretimer. På trinn 2 skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Obligatorisk grunnkurs, klasse A1, A2 og A
Før du kan begynne på den praktiske opplæringen må du ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs om motorsyklister og andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der du skal vurdere om du er klar til trinn 3.

3

Trinn 3: 

TRAFIKAL
DEL

På trinn 3 skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Videre på trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Å bli selvstendig er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 4.

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 3 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk 

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

 • Lære om å kjøre sikkert i trafikken.
 • Samhandle med andre trafikanter.
 • Velge kjøremåter med lav risiko.

På trinn 3 skal du ha en obligatorisk trinnvurdering der du skal vurdere om du er klar til trinn 4.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

 • Lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger.
 • Bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger.

På trinn 3 skal du ha en obligatorisk trinnvurdering der du skal vurdere om du er klar til trinn 4.

4

Trinn 4: 

Avsluttende
opplæring

På trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som sjåfør etter at du har fått førerkort.

Klasse A1 – Sikkerhetskurs på veg:

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer.

Du skal blant annet:

 • Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel.
 • Øve på å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i variert vet- og trafikkmiljø.
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

Klasse A2 -Sikkerhetskurs på veg:

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer.

Du skal blant annet:

 • Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel.
 • Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø.
 • Bli bevisst på sammenheng mellom gode ferdigheter og kjøreglede.
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

Klasse A -Sikkerhetskurs på veg:

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer.

Du skal blant annet:

 • Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel.
 • Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø.
 • Bli bevisst på sammenheng mellom gode ferdigheter og kjøreglede.
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

Kontroll av motorsykkel

Her kan du se en detaljert video om den daglige kontrollen og sikkerhetskontroll av motorsykkel. Denne er relevant for alle MC klassene.

Dersom du har flere spørsmål om priser, kursene eller utvidelser – ta kontakt med oss!

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med det du måtte lure på. Ring oss gjerne på nummeret du ser her, eller besøk kontakt-siden vår for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe, og for å gi deg best mulig kjøreopplæring!

51 53 32 98